Hoe werkt het

HOE WERKT HET

Voor bewoners van Noord Nederland is  duurzaamheid belangrijk. Initiatieven van inwoners en bedrijven worden van harte ondersteund en met een krachtige impuls dit jaar wordt vaart gezet achter de transitie naar duurzame mobiliteit. Alles met één aansprekend doel: een omgeving creëren waarin het prettig is om te wonen, te werken en te leven. En tegelijk voldoende mobiel te blijven.


Easy Driving wil hier graag aan bijdragen door het gebruik van elektrische deelauto’s te stimuleren en te faciliteren. Easy Driving wordt ondersteunt door OnzeAuto en levert maatwerkoplossingen, waarmee groepen bewoners en ondernemers één of meer elektrische auto’s met elkaar kunnen delen. De diensten van Easy Driving zijn bovendien sterk schaalbaar, waardoor we de vraag naar meer auto’s en daarmee samenhangende diensten prima kunnen volgen.


De impact is groot: het delen van elektrische auto’s verlaagt de parkeerdruk, creëert ruimte voor meer groen, het draagt bij aan een beter milieu, het versterkt de sociale verbinding, het is sterk kostenbesparend voor de gebruikers en het biedt een uitgelezen kans voor ondernemers en ondernemende particulieren om tegen redelijke kosten een bijdrage te leveren aan een duurzaam en leefbaar Noord Nederland. Zo maken we samen het verschil!We laten de voordelen kort de revue passeren. 


Goed voor het milieu: een elektrische deelauto van Easy Driving maakt geen geluid, stoot geen fijnstof uit, en reduceert de CO2 uitstoot, zeker als we het laden van de auto’s kunnen koppelen aan groen opgewekte energie. Samen met onze partners hebben we alle oplossingen hiervoor in huis. Bovendien leidt autodelen tot bewustere keuzes ten aanzien van vervoer, zodat autodelers vaker kiezen voor lopen, fietsen of een combinatie met OV.


Meer ruimte op straat: elke deelauto haalt 4 tot 10 auto’s van de straat. Dat zijn vooral auto’s, die maar een paar duizend kilometer per jaar rijden, en dus eigenlijk meer dan 23 uur per dag stil staan. Easy Driving helpt de parkeerdruk te verminderen door het delen van auto’s te stimuleren en te faciliteren.


Sociale verbinding: in het noorden is ruimte voor honderden elektrische deelauto’s. Elke deelauto wordt in principe gedeeld in de buurt. Als een auto niet beschikbaar is, kan de auto van een naburige buurt gebruikt worden. Het is mogelijk om mensen die niet meer kunnen of mogen rijden te laten vervoeren door vrijwilligers, die als dank voor hun goede werk ook nog gratis kilometers ontvangen.


Sterk kostenbesparend: een elektrische auto lijkt duur, maar is in het gebruik juist heel goedkoop. Dat maakt het dus ook de ideale deelauto. Door het uitgekiende businessmodel van Easy Driving en de scherpe contracten van OnzeAuto en haar partners, besparen gebruikers van onze deelauto’s tot wel € 1.500,- per jaar, of meer, ten opzichte van het bezit van een eigen auto, zelfs als die al wat ouder is. De tarieven van Easy Driving zijn bijzonder laag! 


Een uitgelezen kans om te ondernemen: Easy Driving stimuleert en faciliteert het delen van elektrische auto’s. De keuze van de auto staat vrij. Geïnteresseerde deelnemers kunnen een kijkje nemen op de website van www.onzeauto.com of zich melden bij Harm Nienhuis. Mocht de auto van jouw keuze er nog niet bij staan, neem dan contact op. Grote kans dat we deze ook kunnen leveren.Concrete toepassingen voor het delen van elektrische auto’s


De elektrische deelauto’s van Easy Driving kunnen op allerlei manieren worden ingepast in de dorpen en stadwijken van het noorden. We noemen een paar concrete voorbeelden.


Delen in een straat: met een deelauto van Easy Driving kun je als bewoner een auto delen met je buren. Als leasenemer verzamel je een kring van 4 tot 6 buurtgenoten, met wie je graag de auto zou willen delen. Samen met andere deelauto’s kun je de auto in een pool plaatsen, waardoor je als gebruiker toegang hebt tot meerdere deelauto’s, mocht je ‘eigen’ auto niet beschikbaar zijn.


Delen in een wooncomplex: flats en appartementengebouwen bieden een ideale kans om samen auto’s te delen. Het vermindert het aantal benodigde parkeerplaatsen, en geeft daarmee meer ruimte om te leven. Wij zien veel belangstelling voor deze vorm van delen.


Delen in een zorgcomplex: voor ouderen die niet meer kunnen of mogen rijden wordt door Easy Driving een concept ontwikkeld, waarbij ouderen de auto (laten) reserveren en vrijwilligers de auto rijden. De dankbaarheid van ouderen is groot! Als blijk van waardering kunnen de vrijwilligers ook nog gratis uren/kilometers ontvangen.Delen in een wijk: je kunt bijvoorbeeld 5 auto’s delen met een kring van ongeveer 50 deelnemers. Het versterkt de lokale verankering in de wijk en het is natuurlijk ook financieel aantrekkelijk.


Duurzaam en zeer sterk kostenbesparend. Zo winnen alle partijen! 

Hoe werkt Easy Driving?


Easy Driving stimuleert en faciliteert ondernemers en particulieren om een elektrische auto te delen. In samenwerking met OnzeAuto levert Easy Driving de vereiste hardware en software om deze auto’s te kunnen delen. Ook bestaande auto’s kunnen wij voorzien van hardware en software, met als voorwaarde dat de auto’s wel 100% elektrisch zijn. Met de app kunnen gebruikers via een smartphone de auto reserveren, openen, rijden en sluiten. Sleuteloverdracht is niet nodig. De verrekening volgt achteraf. Gemak staat voorop, dus geen gedoe.


Easy Driving werft gebruikers en legt afspraken en tarieven vast in een eenvoudige en standaard gebruikersovereenkomst.De kosten en opbrengsten met Easy Driving


Het delen van een elektrische auto is ook financieel zeer aantrekkelijk. De onderstaande tabel toont twee voorbeelden, links een ondernemer, bijvoorbeeld een werkgever, die 5 elektrische auto’s leaset en vervolgens deelt met een groep van gebruikers. Rechts een particulier die 1 elektrische auto leaset, en zijn of haar kosten reduceert door de auto te delen met buren. De getoonde bedragen zijn inclusief elektriciteit (€0,20 per kWh) en BTW.

 

De gebruikers besparen tot honderden euro per maand, in vergelijk met het bezit van een tweede auto. De ondernemer ziet een positief resultaat met een marge van 35% van de omzet, en de particuliere hoofdgebruiker (leasenemer) weet de kosten t.o.v. een eigen brandstofauto met meer dan de helft te reduceren.Samen van start in het noorden!


Easy Driving biedt haar diensten in samenwerking met OnzeAuto aan. Daarmee profiteert iedere gebruiker van het grote netwerk en partners van OnzeAuto, zoals Leaseplan, NS en Ecotap. Daarmee is Easy Driving in staat maatwerkoplossingen te leveren én op te schalen, in het tempo waarin de vraag zich ontwikkelt.


We zijn graag bereid de mogelijkheden verder toe te lichten, en we kijken er met enthousiasme naar uit om samen een bijdrage te leveren aan een mooi en leefbaar Noord Nederland!


Graag tot ziens!


EASY DRIVING

Samen slim rijden


Dit is een initiatief van Autobedrijf Nienhuis uit Midwolde in samenwerking met gemeenten en energie coöperaties.

De Easy Driving AppNa aanvraag voor een abonnement kan de app gedownload worden waarmee de beschikbare auto's kunnen worden rereserveerd en gereden.

Meer weten?


Contactpersoon:

Harm Nienhuis


Hoofdstraat 125

9355 TD Midwolde


Email: info@easy-driving.eu

Copyright. All Rights Reserved